خوش کیلدینگیز

باله لر صحیفه سی گه خوش کیلد یز

۱۳۸۷ اسفند ۱۱, یکشنبه

ای بختیار اولاد لر سیز دوران دن آزادلر

ای بختیار اولاد لر
سیز دوران دن آزادلر
مین سوزلیین وفادن
اوتمش جبرو جفادن
ایل آستی ده افسانه
چین بیر عشق دن نشانه
خلق نینگ سویگن داستانی
تینگلینگ طاهر زهرا نی
طاهر و زهره افسانه سی گوزل اوزبیگ تیل گه توزل گن 1945 ییل ده تاشکینت فیلم.
راست تمان ده فیلم نی کلیک قیلیب کورشینگیز ممکن.
بو گوزل فیلم ده اوزبیگ گوزل تیل نی و مدنیتی نی اوشه پیتلر ده کورش ممکن و اینگ اونوتگن عنعنه لر نی کوره آله سیز لر.
بو فیلم لر نی اوزلریز کوریب و باله لرینگیز گه کورستیب اوزبیگ تیل نی گوزللیگی و تورک خلق نی اوتمشی نی کورسته آله سیز لر.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

باله لر اوچون بران صحیفه اوزبیک تیل ده کیرک مو؟